مسعود پیراهن سیاه

مسعود پیراهن سیاه مدیر مجموعه بزرگ سالن پیرایش پارسیان از سال 1384 شمسی حرفه آرایشگری را به صورت حرفه ای آغاز نموده و دوره های متعدد در زمینه آرایشگری (کوتاهی مو،گریم ،پاکسازی پوست ،میکرودرم،درما اف ،هیدرودرمی ،پروتز مو ،کاشت موقت ،رنگ ،کراتینه ،فر ، ریباندینگ و…..) گذرانده است.


مسعود پیراهن سیاه مدیر مجموعه بزرگ سالن پیرایش پارسیان از سال 1384 شمسی حرفه آرایشگری را به صورت حرفه ای آغاز نموده و دوره های متعدد در زمینه آرایشگری (کوتاهی مو،گریم ،پاکسازی پوست ،میکرودرم،درما اف ،هیدرودرمی ،پروتز مو ،کاشت موقت ،رنگ ،کراتینه ،فر ، ریباندینگ و…..) گذرانده است.